"Good Hope"
Health Unit Uganda

nl-NLen-US

CORONAPANDEMIE

Voor veel goede doelen zijn de inkomsten dit jaar teruggelopen door de pandemie, zo ook voor Stichting Good Hope. Afgelopen jaar konden alle activiteiten die gepland waren niet doorgaan.

Maar grote dank aan onze donateurs en de giften die we bleven ontvangen; daardoor hebben we toch nog wat kunnen betekenen in Oeganda door o.a. geld te sturen voor beschermingsmateriaal voor het personeel bij de Good Hope.
 
We hopen dat in 2021 het virus gaat verdwijnen en dat iedereen het “normale” leven weer kan opstarten.
 
Voor allen, Prettige Feestdagen en alle goeds en gezondheid gewenst voor 2021.